งานจัดสวนและนิทรรศการทอผ้า งานของดีเมืองสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้าง 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

บุคลากร และนักศึกษาสาขาเกษตรฯ ปี 3 สโมสรนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดสถานที่เตรียมงานของดีเมืองสุรินทร์ ด้านงานจัดสวนและนิทรรศการทอผ้า