มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมงานของดีเมืองสุรินทร์ ภายในสนามแสดงช้าง จ.สุรินทร์ โดยการจัดงานเริ่มวันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 2  ม.ค. 2562

งานของดีเมืองสุรินทร์ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
งานของดีเมืองสุรินทร์ 27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62