คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ สวัสดีปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน”

โดยบัตรอวยพรปีใหม่ ประกอบด้วยภาพฝีพระหัตถ์ เป็นภาพหมูตัวอ้วนกลมสีชมพู หน้าตาสดใส ดวงตาเป็นประกาย สวมหมวกสีฟ้าที่มีข้อความ “ภูฟ้า” หมายถึง “ร้านภูฟ้า” ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาต่างๆ หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

Exit mobile version