📣📣  ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
🎈🎈ภายในงานพบกับ..
🎉บูธนิทรรศการ
🎁กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัลจากคณะต่างๆ
🎉และร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆมากมายภายในงาน

#มาร่วมสนุกกันเยอะๆ #ของรางวัลแต่ละคณะเยอะแยะมากมาย 💙💙💙