ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  โครงการจิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันพุธที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล
แผนการรับบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์