เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมงานแถลง
แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสุรินทร์  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมแถลงแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Surin International Cultural Exchange 2019 : SICE) ให้แก่สื่อมวลชนและได้เชิญชวนผู้สนใจร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2562
ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำหรับในปีนี้จะมีกิจกรรมเด่น ๆ อาทิ การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากนักแสดง 14 ประเทศกว่า
250 คน การแสดงแบบผ้าและเครื่องแต่งกายนานาชาติ การแสดงโขนตอนถวายพล ยกรบ กิจกรรมลานวัฒนธรรม
“เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมไทย และร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดวัฒนธรรมชุมชน(เข้าชมฟรีภายในงาน)