หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

0
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ  โรงเรียนปรางค์กู่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยอาจารย์ต่อตระกูล  เหมียดนอก อาจารย์กนกกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ และคุณอัญชลิดา  สุขเต็ม  ร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ออกประชาสัมพันธ์นโยบายการับสมัตรนักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ