คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ฟุุตบอลประเพณีชาวเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (A.A.I. mini soccer) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามหญ้าเทียม SAAC Soccer

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคคลกรและนักศึกษาคณะเกษตรฯทุกท่าน
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟุตบอลประเพณีชาวเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (A.A.I. mini soccer) ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา 08.00 น.
ณ  สนามหญ้าเทียม SAAC Soccer จังหวัดสุรินทร์   กำหนดการของฟุตบอลประเพณีดังต่อไปนี้

Exit mobile version