คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ความรู้ทางวิชาการและลงมือปฏิบัติในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในครัวเรือน โครงการศาสตร์พระราชา ที่บ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ นายธิพัฒน์ พวงสด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ ณ ที่บ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ให้บริการวิชาการในโครงการศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
>> ตำแหน่งสถานที่โครงการ 

   
    


>> ลิงค์ดูภาพเพิ่มเติม

Exit mobile version