ผศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำบุคลากรและนักศึกษาของคณะลงพื้นที่โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในครัวเรือน  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการนำชาวบ้าน บ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ หว่านเมล็ดปอเทือง  โดยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตะเคียนได้ให้ความร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง  (รูปภาพเจ้าของแปลงที่นาหว่านแมล็ดปอเทือง)
 


รูปภาพกิจกรรม การหว่านเมล็ดปอเทือง