ดำเนินการโดยหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์ ณ อบต.สำโรง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30-31 พ.ค. 2560