คณะเกษตรและอุุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการเก็บผักเกษตรปลอดภัยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อนำไปประกอบอาหารภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยการส่งมอบผักเกษตรปลอดภัยครั้งนี้ที่ 100 กก.
>>ดูภาพเพิ่มเติม