👉 13 ก.พ. เวลา 13.30 น. ร่วมประชาพิจารณ์แก้ไขข้อบังคับ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
📍 ผู้เข้าร่วมงาน : คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเว้น พม.งบรายได้)

👉 14 ก.พ. เวลา 08.30 น. วันราชภัฏ ณ หอประชุมใหญ่
📍 ผู้เข้าร่วมงาน : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

👉 16-17 ก.พ. เวลา 08.30 พิธีรับมอบเครื่องฝึกช่วยชีวิตและการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
📍 ผู้เข้าร่วมงาน : คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

👉 19 ก.พ. เวลา 07.00 น. กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา /เวลา 09.00 น. สภามหาวิทยาลัยพบประชาคมชาว มรภ.สร. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
📍 ผู้เข้าร่วมงาน : คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน