คณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5    ซึ่งในงานครั้งนี้มีนักศึกษาของคณะเกษตรและอุดสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้วย  โดยได้อันดับที่สามในการแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์

ภาพการแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์