ในวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ทำการจัดงาน “วันราชภัฏ”  ครบรอบ ๒๗ ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยอาจารย์นันทา  สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมงาน  อย่างพร้อมเพรียง