ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับการรายงานตัวรอบ Portfolio โดยในรอบนี้คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 23 คน
ภาพกิจกรรม