คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

📣 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562 📣

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้👉 ช่องทางที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://new.srru.ac.th/ (ระบบเปิดวันที่ 4 ก.พ. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)👉 ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

💵 ค่าสมัคร 300 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041620 ต่อ 22, 23

NEW.SRRU.AC.TH

Exit mobile version