คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปฎิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสึกษา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกาา ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา เทอม 3-61

 

Exit mobile version