ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสึกษา และการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกาา ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา เทอม 3-61