ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาปี 4 – 5 ที่สำเร็จการศึกษา (AAI-Good-bye-Senior) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
👚👖👔👞👟**แต่งกาย ชุดวินเทจ ยุค 90 ห้ามใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นกว่าหัวเข่าขึ้นไป ห้ามใส่รองเท้าแตะ)***ประกาศนี้ขอให้ทราบโดยทั่วกัน****