วันที่ ๒๗ มีนาคม พศ. ๒๕๖๒  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรฯ ร่วมกับชาวบ้านบ้านตะเคียน หมู่ ๑ ร่วมทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ทาสี และทำป้ายของหมู่บ้าน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงเวลา ๕ โมงเย็น  ในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานพิธ๊กล่าวเปฺิดงานและมีผู้ใหญ่บ้านบ้านตะเคียนกล่าวต้อนรับ
ดูภาพกิจกรรม