โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ร่วมสมัครบรรพชาอุปสมบาทในโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 (ไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ณ คณะที่สังกัด สำนักงานอธิการบดี หรือกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 044-710047, 044-041590, 044-520843 หรือหน่วยงานที่สังกัด

————————–
งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์