คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดกิจกรรม 90S AAI GOODBYE Senior วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ สานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปภาพเพิ่มเติม