สอบคัดเลือกภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยผู้ที่มีรายชื่อจะต้องเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 และจะมีการรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ  สำหรับการรับสมัครรอบต่อไป (รอบรับตรงอิสระ) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562