มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบคัดเลือก รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-041620 ต่อ 22,23
รายละเอียดสมัครสอบที่ เว็บไซต์ http://new.srru.ac.th/home