อาจารย์นันทา สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘  เมษายน  พศ.๒๕๖๒ ณ ลานแสดงกิจกรรมห้างโรบินสัน สาขาสุรินทร์