ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๒  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรฯจะดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรกินได้ ณ วัดบ้านตะเพรา ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

แผนผังการปลูกพืชสมุนไพรกินได้