ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ  ใส่บาตรและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร ในงานโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

รูปภาพกิจกรรม