คณะทำงานโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกติดตามโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น า  เพื่อประเมินผลของโครงการที่เกิดขึ้นโดยการออกติดตามและประเมินผลของโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางท่านผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  ซึ่งทางคณะทำงานโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะได้นำผลการออกติดตามและประเมินผลของโครงการในครั้งนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมในส่วนที่ทางโรงเรียน รวมทั้งผู้นำชุมชนของหมู่บ้านให้คำเสนอแนะต่อไป

รูปภาพ