ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยการนำของอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดที่อุทยานหลวงปู่ดุลย์ ณ วัดโยธาประสิทธิ์

รูปภาพเพิ่มเติม