โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อินทนิลช่อที่ ๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในกิจกรรมนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิหลวงตาจันทร์ โดยนายวิชัย  ทัศนเศรษฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานมูลนิธิหลวงตาจันทร์  จำนวนทั้งหมด 23 ทุน.

   

ภาพวีดีโอ1

 

ภาพวีดีโอ2