คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โตยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ  ผศ.ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรกินได้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ วัดบ้านตะเพรา ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  โดยระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒.
 

ข้อมูลภาพเพิ่มเติม 1
ข้อมูลภาพเพิ่มเติม 2