งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานของนักศึกษา ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ชั้น ๑ อาคาร ๒๘   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์