วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562    จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตามจดที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาทิ ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ สะสางเศษวัสดุที่ไม่จำเป็นไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ