เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ มณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในภาคเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน จากนั้นในภาคค่ำ อธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ดังกล่าว.