ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย .