คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ”  ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมัครเข้าแข่งขันที่ www.set.or/th/phetecon หรือสแกน  QR Code

Exit mobile version