คณะเกษตรฯ ได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมศักยภาพ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาลวดลายผ้าไหม” ระหว่างวันที่ 5,6 และ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านตะเคียน ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  โดยท่านคณบดีคณะเกษตรฯ  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฯดั่งกล่าว

 

รูปภาพเพิ่มเติม