งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 สิงหาคม 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดี คณะเกษตรฯ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์