วันที่ 21 สิงหาคม 2562  อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน บุคลากรของอบด.อู่โลก และชาวบ้านบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่บ้านตะเคียน อาทิ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ สะสางเศษวัสดุที่ไม่จำเป็นไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ

   

รูปภาพเพิ่มเติม