หน้าแรก คณะเกษตรและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการติดตามตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการติดตามตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

0
โครงการติดตามตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน  วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๒  อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ออกพื้นที่ในโครงการติดตามตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เองในครัวเรือน ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม ๒๒ สค ๖๒