คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยอาจารย์นันทา สมเป็นปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์  และบุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ในช่วงเช้าเข้าร่วมโครงการอภิวาทวันทาบูชาพระคุณครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการร่วมของมหาวิทยาลัย   และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ของคณะเกษตรฯ

ภาพกิจกรรมช่วงเช้า  

ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม