วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.อารีย์  ไกรสูรย์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔  เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์