คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์

กำหนดการฝึกอบรมขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์ กำหนดการฝึกอบรมฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าอบรม

Exit mobile version