วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสู่ปีที่ 4 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในด้านการเกษตรระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) เป็นประธานในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสู่ปีที่ 4 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในด้านการเกษตรระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน