คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : SICE 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (Surin International Cultural Exchange 2020 : SICE 4)  ซึ่งเป็นการแสดงของคณะนักแสดงจากทั่วทุกมุมโลก 14 ประเทศ กว่า 260 ชีวิต
 ณ ลานวัฒนธรรม “เซราะ ซแรย์ สะเร็น” ภายใต้แนวคิด “Colourful Vintage สีสันวันวาน” ชมศิลปการแสดงพื้นบ้านที่หลากหลาย ชิมอาหารพื้นเมือง และช็อปสินค้าชุมชน
 วันที่ 25 – 31 มกราคม 2563 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมือง จ.สุรินทร์
เข้าชมฟรี 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 หรือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 5227

Exit mobile version