วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้่าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะเกษตรฯ ร่วมจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๓ ที่โดมลานวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป.