คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทร์ นำโดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฎิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ได้ออกการติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์กล้าไม้และมอบกล้าไม้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจฯ ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชาฯ