ปชส การจัดการประชุมวิชาการสังคม ระดับชาติครั้งที่ 3 – 24 มิย 63