คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธาน รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๔ กรกฎาคม ณ อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา